Blog

Jak dzielić się obowiązkami w klubie sportowym?
Mateusz Nowak, 14 lipca 2013
Dzisiejsza notka dotyka problematyki młodych organizacji, które będąc w początkowej fazie swej działalności, niesione entuzjazmem założycieli stają stopniowo przed potrzebą uporządkowania kwestii podziału obowiązków.

W początkowej tzw. "spontanicznej" fazie rozwoju klubu zazwyczaj "każdy jest odpowiedzialny za wszystko". Poszczególne zadania delegowane są na bieżąco w oparciu o możliwości czasowe i doświadczenie poszczególnych osób. Bardzo niewiele dzieje się także bez wiedzy głównych inicjatorów (często jest to jedna osoba). Samo grono jest dość skromne, a co gorsze dopiero w miarę upływu czasu okazuje się, kto rzeczywiście czuje powołanie do działań pozasportowych. Czy nie jest tak, że wśród założycieli - pierwszych "działaczy" - są osoby zainteresowane jedynie sportową stroną funkcjonowania klubu? Do tego grona trafiają oni z chęci zaspokojenia swojej prywatnej potrzeby uprawiania określonej dyscypliny sportu i na dłuższą metę rezygnują z angażowania się w kwestie organizacyjne.

W obliczu powyższych spostrzeżeń możemy oczekiwać, że potrzeba sztywnego podziału obowiązków pojawi się po pewnym okresie działalności klubu.

Jakie najważniejsze działania można wskazać w takim momencie?

- prowadzenie zajęć sportowych
- udział w zawodach
- organizacja meczy i innych eventów
- kontakty z mediami
- prowadzenie strony internetowej
- organizacja naborów
- zarządzanie finansami klubu
- szeroko rozumiana promocja klubu
- pozyskiwanie środków publicznych
- pierwsze próby pozyskania sponsorów
- nadzór nad wykonywaniem poszczególnych zadań

Z takiej listy wyłaniają się pewne spójne grupy zadań. Spróbuję je przedstawić poniżej:

Działania sportowe: udział w rozgrywkach, organizacja naborów, pozyskanie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, zapewnienie sprzętu sportowego, odżywek, suplementów.

Działania związane z finansami: prowadzenie księgowości, projektowanie oraz późniejsze wykonanie budżetu, pozyskiwanie funduszy od podmiotów publicznych, obsługa płatności, zapewnienie płynności finansowej klubu.

Działania PR: kontakty z mediami, prowadzenie strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych, produkcja multimediów w tym w szczególności materiałów video.

Działania promocyjne i marketingowe: promocja wydarzeń organizowanych przez klub, wdrożenie modelu biznesowego, który pozwoli generować przychody z działalności klubu m.in. poprzez sprzedaż biletów, pamiątek, gadżetów, oraz w szczególności sprzedaż powierzchni reklamowej np. w nazwie klubu lub na strojach (sponsoring).

Działania techniczne: organizacja eventów, w tym: wynajem obiektów, przygotowanie ich, zapewnienie obsługi technicznej, medycznej, ochrony; organizacja transportu na zawody.

Działania nadzorcze i reprezentacyjne (najczęściej prezes): wskazanie celów długoterminowych, określenie podziału obowiązków, zarządzania kadrami, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem obowiązków, reprezentowanie klubu przed zewnętrznymi instytucjami.

Powyższa definicja obszarów działania jest oczywiście umowna i w zależności od unikalnych uwarunkowań konieczne mogą być różne korekty. Zaproponowany podział pozwala jednak, logicznie oddzielić od siebie pewne spójne fragmenty działalności klubu. Do tak określonych obszarów i zadań można rozpocząć poszukiwanie odpowiednich wykonawców. Warto jednak wcześniej zastanowić się jakich cech i predyspozycji oczekujemy od poszczególnych osób. W szczególności, w warunkach niedoboru kadrowego niektóre obszary działania mogą zostać połączone w jeden większy.

Opublikowano: 2013-07-14 17:46:33

Wróć na blog | Dowiedz się więcej o aplikacji dla Twojego klubu